Just my Way
<< May 2018 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >>
Snow

rps20120305_165746.jpg
今回はKubokoプロ・Heboyan・Mr・Mei・モンチッチ・Saizoと雪山へ
rps20120305_165712.jpg
ハチ北・・・まだ雪満タン
rps20120305_165729.jpg

rps20120305_165656.jpg
この時、Mr・Meiは行方不明に
rps20120305_165640.jpg
さすがSaizo
2時間程で完璧な滑りしてました
rps20120305_165623.jpg
帰りに風呂寄って終わり
次のKubokoツアーは来年ですね

| 17:58 | - | - | - |